Servicii de sănătate în aproximativ 40 de specialităţi medicale, chirurgicale şi conexe.

Testimoniale

  • Personal amabil, prietenos cu mica pacientă. Nu îmi doresc ca fiica mea să se mai îmbolnăvească, dar, dacă se mai [+]

    Ema B., Tomești – Iași, mamă pacient Pediatrie

Medicina Muncii

Fiecare zi înseamnă muncă, atenţie şi grijă pentru compania pe care o conduceţi.

Ştiţi bine cum se construieşte succesul: cu viziune strategică şi planuri de acţiune atent elaborate, cu resurse perfect adaptate scopului urmărit, cu înţelegerea deplină a pieţei în care activaţi, cu abilitate în prezentarea convingătoare a rezultatelor obţinute. Şi mai ales cu oameni.

Angajaţii companiei dvs. constituie capitalul ei cel mai de preţ. O echipă puternică, unită şi devotată, cu oameni bine pregătiţi, ambiţioşi şi neobosiţi, reprezintă forţa pe care vă puteţi baza în orice situaţie: pentru a face faţă provocărilor, pentru a respecta termene prea strânse, pentru a da viaţă celor mai îndrăzneţe visuri, pentru a face din locul de muncă un spaţiu plin de energie, dar plăcut şi armonios. Însă pentru toate acestea, angajaţii companiei dvs. trebuie să fie sănătoşi.

Starea fizică şi psihică a oamenilor cu care lucraţi trebuie să fie o prioritate absolută.
Iată de ce produsele Arcadia Corporate au fost gândite pentru a vă ajuta să oferiţi angajaţilor dvs. mediul de lucru cel mai adecvat, servicii performante de medicina muncii şi pachete de beneficii extra-salariale sub formă de servicii suplimentare de sănătate.

Arcadia intervine în domeniul sănătăţii în organizaţii prin conceptul inovator Sustainable Health, bazat pe o abordare strategică a problematicii specifice, cu planuri eficiente, pe termen mediu şi lung, de profilaxie, monitorizare şi consiliere pentru sănătate.

Parteneriat, consiliere, sprijin

Fiecare angajat al companiei dvs. este parte a unui mecanism care trebuie să funcţioneze perfect. De sănătatea sa, de echilibrul său interior şi de măsura în care îşi poate îndeplini sarcinile de serviciu depinde nu doar performanţa sa, ci şi a întregii echipe din care face parte.

Se spune că rezistenţa unui lanţ este egală cu rezistenţa celei mai slabe verigi din componenţa sa. Din această perspectivă, grija pentru eficienţa şi calitatea muncii din compania dvs. este sinonimă cu grija pentru sănătatea mediului de lucru şi a fiecărui angajat în parte.

Legislaţia muncii prevede, în numeroase acte normative, obligaţia managerului de a oferi angajaţilor servicii de medicina muncii. Colaborarea cu un furnizor calificat de astfel de servicii înseamnă să beneficiaţi de un ansamblu de metode şi acţiuni prin care este evaluată starea de sănătate a angajaţilor, sunt indicate măsuri profilactice adecvate, sunt identificaţi factorii de risc profesionali şi se propun metode eficiente de reducere a impactului lor.

  • Medicul de medicina muncii este un partener valoros pentru manager. Prin experienţa şi competenţa sa, medicul înţelege specificul activităţii fiecărei companii şi analizează aspectele legate de medicina muncii dintr-o perspectivă pragmatică, orientată către obiectivul fundamental al funcţionării continue, sigure şi performante a întregii organizaţii.
  • Medicul de medicina muncii este un consilier important al managerului. Prin furnizarea de soluţii practice şi eficiente de profilaxie la locul de muncă, de reducere a efectelor nedorite ale factorilor de risc profesionali, de evaluare şi restabilire a sănătăţii angajaţilor, prin asistenţa pe care o acordă în situaţiile de criză sau în relaţia cu autorităţile de supraveghere şi control în domeniu, medicul de medicina muncii completează eforturile managerului de a asigura un mediu de lucru sigur, confortabil, plăcut şi adecvat activităţii desfăşurate.

Tur Virtual

Galerie foto

Vezi imagini cu dotările  de excepţie şi spaţiile primitoare din Arcadia.

Vezi galeria