Articole medicale

22.08.2018

Cum măsurăm abilitățile înalte ale copiilor?

Dr. Roxana GrigoreCum catalogăm ideile creative ale copiilor, felul spontan în care se ancorează în realitatea noastră colectivă, modul atipic și în același timp eficient în care găsesc soluții unor situații din cotidian și căutarea continuă de provocări care să îi stimuleze fizic, psihic și emoțional?

Cum ajungem să ne cunoaștem copiii și să ne dezvoltăm un stil parental prielnic nevoilor copiilor noștri? Mulți părinți sunt într-un soi de relație intuitivă cu proprii lor copii, sunt capabili să fie receptivi la stările copiilor de bucurie, de furie, de frică, de uimire și uneori de tristețe, reușesc să își „simtă” copilul în aproape toate fațetele realității umane, acest fapt reprezentând o mare binecuvântare în relația părinte – copil.

Dincolo de aceste aspecte, ajungem să accentuăm și să descoperim și potențialul cognitiv al copiilor noștri, potențial pe care din fericire sau nu, societatea îl observă cel mai rapid. Cu acest potențial copilul nostru ajunge să își contureze treptat identitatea de adult, viitor profesionist, cu talente și abilități dezvoltate dominant pe anumite paliere.
În ajutorul părinților vin o serie de teste – instrumente de măsură a abilităților cognitive ale copiilor, dintre care cel mai elocvent considerăm că este WISC – IV. Acesta este adresat copiilor cu vârste cuprinse între 6 ani și 16 ani și 11 luni. Modul de administrare este unul individual, testul fiind aplicat de psihologi clinicieni autorizați. Durata testării este în medie de 2 ore. 

Cercetări recente din psihologia cognitivă susțin faptul că WISC-IV oferă o măsură a funcționării intelectuale generale, permițând astfel analiza a patru indici principali ai dezvoltării cognitive:

  • înțelegere verbală, caracterizată de abilitatea de a învăța și gradul de dezvoltare a limbajului, realizând o descriere a cunoștințelor generale ale copilului;
  • raționamentul perceptiv, sintetizat prin abilitatea copilului de a procesa vizual informații/stimuli și capacitatea de a înțelege raționamente abstracte;
  • memoria de lucru sintetizează gradul de menținere a atenției și capacitatea de concentrare a copilului pus în postura de a transforma și manipula informații de orice ordin (concret, abstract, vizual, spațial);
  • viteza de procesare a informației este reprezentată de vigilența la detalii, de o bună coordonare vizual-motorie.

Rezultatul aplicării este unul particularizat și oferă cu succes o oglindă a nivelului cognitiv de dezvoltare a copiilor, conturează recomandări pentru valorificarea potențialului cognitiv al acestora și implicit aduce claritate în percepția fiecărui părinte asupra propriilor copii, o justificare a anumitor comportamente și atitudini ale copiilor, o ancorare în realitatea lor profundă, în resursele cu care ei au fost înzestrați.

În scopul unei dezvoltări armonioase a copiilor considerăm că acest instrument de apreciere a abilităților cognitive este o resursă prețioasă, la îndemâna părinților/cadrelor didactice, având capacitatea de a oferi o perspectivă realistă asupra înzestrării lor cognitive, cu mențiunea că scopul principal în „profesia de părinte” este acela de a ajunge la un echilibru între dezvoltarea fizică, emoțională, socială, cognitivă și spirituală a copiilor.

Pentru programări, aveți la dispoziție numărul de Call Center Arcadia – 0232 920.