Politica referitoare la calitate

Declarația de politică a administratorului


Calitatea reprezintă o valoare de bază a serviciilor oferite de Arcadia - Spitale şi Centre Medicale, în jurul căreia se fundamentează toate principiile noastre de funcţionare.
Asumată ca un mod de viaţă şi de comportament de către întreaga echipă, calitatea ne ghidează în satisfacerea deplină a nevoilor pacienţilor noştri. în acord cu standardele naţionale şi internaţionale din domeniul medical.
Direcţiile strategice care definesc şi susţin politica noastră de calitate sunt:
 • cultivarea unui act medical caracterizat prin profesionalism, siguranţă şi grijă şi a unor practici medicale ce corespund reglementărilor, având în vedere îmbunătăţirea lor continuă, pentru a depăşi aşteptările pacienţilor;
 • dezvoltarea constantă a competenţelor profesionale şi personale ale angajaţilor şi colaboratorilor Arcadia;
 • extinderea portofoliului medical şi orientarea permanentă spre introducerea de servicii noi în regiune;
 • informarea corectă a pacienţilor, comunicarea deschisă cu aceştia, prezentarea opţiunilor terapeutice de care dispun, încurajarea unei atitudini preventive şi susţinerea lor în depăşirea problemelor de sănătate cu care se confruntă;
 • facilitarea de condiţii superioare de spitalizare şi tratament, ca element firesc în refacerea şi menţinerea stării de sănătate a pacienţilor;
 • utilizarea de echipamente medicale de înaltă tehnologie, precum şi updatarea constantă a acestora;
 • raportarea continuă la sistemul de management al performanţei în toate structurile interne ale organizaţiei.
Pentru punerea în practică a acestei politici, Arcadia – Spitale şi Centre Medicale a implementat un Sistem de Management al Calităţii serviciilor medicale, în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015 şi cu legislaţia medicală în vigoare.
Politicile manageriale, sistemul de management al performanţei şi aplicarea standardului SR EN ISO 9001:2015 garantează:
 • accesul pacienţilor la investigaţii şi intervenţii medicale de actualitate, conforme cu practicile şi reglementările naţionale şi internaţionale;
 • buna pregătire profesională a personalului medical şi administrativ şi perfecţionarea continuă, prin activităţi de învăţare şi formare;
 • existenţa unor condiţii excepţionale de spitalizare şi tratament, pentru deplinul confort fizic şi psihic al pacientului;
 • utilizarea în practica medicală a unor echipamente de înaltă performanţă şi a celor mai avansate tehnologii disponibile;
 • monitorizarea şi măsurarea permanentă a performanţelor sistemului, aplicarea de corecţii şi acţiuni preventive rapide şi adecvate riscurilor şi oportunităţilor, pentru asigurarea eficienţei şi eficacităţii serviciilor medicale.
În calitate de administrator Arcadia – Spitale şi Centre Medicale, voi supraveghea în permanenţă, alături de membrii Echipei Medicale şi Comitetul de Management, implementarea şi menţinerea standardelor şi proceselor Sistemului de Management al Calităţii. Totodată, îmi asum responsabilitatea de a iniţia, oricând este cazul, acţiuni de îmbunătăţire şi eficientizare a sistemului.
În egală măsură, solicit tuturor angajaţilor Arcadia – Spitale şi Centre Medicale să respecte cerinţele impuse prin Documentele Sistemului de Management al Calităţii şi legislaţia din domeniul medical, pentru a duce la îndeplinire obiectivele noastre.

ADMINISTRATOR, 
Ec. Dan Fiterman