Articole medicale

30.03.2022

Sănătatea mintală – parte integrantă a sănătății

Dr. Elena Ungureanu

Medic primar Psihiatrie

Ziua mondială a sănătății este marcată, în fiecare an, la 7 aprilie, începând din 1950. 

Sănătatea mintală este o componentă integrantă și esențială a sănătății. Constituția OMS afirmă: „Sănătatea este o stare de completă bunăstare fizică, mentală și socială și nu doar absența bolii sau a infirmității”. Un aspect important al acestei definiții este că sănătatea mintală este mai mult decât absența tulburărilor mintale sau a dizabilităților.

 

Sănătatea mintală este o stare de bine în care un individ își realizează propriile obiective, poate face față stresului obișnuit al vieții, poate lucra productiv și este capabil să aducă o contribuție comunității sale. Sănătatea mintală este fundamentală pentru capacitatea noastră colectivă și individuală  de a gândi, de a avea sentimente, a interacționa unii cu alții, de a ne câștiga existența și a ne bucura de viață. Pe această bază, promovarea, protecția și restabilirea sănătății mintale pot fi privite ca o preocupare vitală a indivizilor, comunităților și societăților din întreaga lume.

Multipli factori sociali, psihologici și biologici determină nivelul de sănătate mintală a unei persoane în orice moment. De exemplu, violența și presiunile socioeconomice persistente sunt riscuri recunoscute pentru sănătatea mintală. Cea mai clară dovadă este asociată cu violența sexuală.

Sănătatea mintală precară este, de asemenea, asociată cu schimbări sociale rapide, condiții de muncă stresante, discriminare de gen, excluziune socială, stil de viață nesănătos, sănătate fizică precară și încălcări ale drepturilor omului.

Există factori psihologici și de personalitate specifici care îi fac pe oameni vulnerabili la problemele de sănătate mintală. Riscurile biologice includ factori genetici.

 

În contextul eforturilor naționale de dezvoltare și implementare a politicii de sănătate mintală, sunt esențiale nu numai protejarea și promovarea bunăstării mintale a cetățenilor săi, ci și abordarea nevoilor persoanelor cu tulburări mintale definite.

Cunoștințele despre ce trebuie făcut în legătură cu povara crescândă a tulburărilor mintale s-au îmbunătățit substanțial în ultimul deceniu. Există un număr tot mai mare de dovezi care demonstrează atât eficacitatea, cât și rentabilitatea intervențiilor cheie pentru tulburările mintale prioritare în țări la diferite niveluri de dezvoltare economică. Exemple de intervenții care sunt rentabile, fezabile și accesibile includ:

  • tratamentul formelor ușoare de depresie prin psihoterapie și asocierea medicației antidepresive la cazurile moderate sau severe;
  • tratamentul psihozei atât prin medicamente antipsihotice, cât și prin oferirea de suport psihosocial;
  • impozitarea băuturilor alcoolice și restrângerea disponibilității și comercializării acestora.

 Există, de asemenea, o serie de programe eficiente pentru prevenirea sinuciderii, prevenirea și tratamentul tulburărilor mintale la copii, prevenirea și tratamentul demenței și tratamentul tulburărilor legate de consumul de substanțe. 

 

În 2013, Adunarea Mondială a Sănătății a aprobat un plan de acțiune cuprinzător pentru sănătatea mintală, acesta reprezentând un angajament al tuturor statelor membre ale OMS de a lua măsuri specifice pentru a îmbunătăți sănătatea mintală și pentru a contribui la atingerea unui set de ținte globale.

Scopul general al Planului de acțiune este de a promova bunăstarea mintală, de a preveni tulburările mintale, de a oferi îngrijire, de a îmbunătăți recuperarea, de a promova drepturile omului și de a reduce mortalitatea, morbiditatea și dizabilitățile pentru persoanele cu tulburări mintale.

Planul de acțiune se concentrează pe 4 obiective cheie:

  • consolidarea conducerii și guvernării eficiente pentru sănătatea mintală;
  • să ofere servicii de sănătate mintală și de îngrijire socială cuprinzătoare, integrate și receptive în mediile comunitare;
  • implementarea strategiilor de promovare și prevenire în sănătatea mintală; 
  • consolidarea sistemelor informaționale, a dovezilor și a cercetării pentru sănătatea mintală.

Un accent deosebit este acordat în Planul de acțiune protecției și promovării drepturilor omului, întăririi și împuternicirii societății civile și locului central al îngrijirii comunitare. Fiecare stat adaptează Planul de acțiune la circumstanțele naționale specifice cu sprijinul OMS.

 

În Romania există un Plan de acțiune pentru implementarea strategiei în domeniul sănătății mintale, cu obiective pe termen scurt, mediu și lung, publicat în Monitorul Oficial. Acesta își propune să ofere întregii populații acces la îngrijiri de sănătate mintală de o calitate rezonabilă. În acest scop, a fost înființat Centrul Naţional de Sănătate Mintală, care colectează date şi cunoştinţe şi informează profesioniștii, publicul şi guvernul despre îngrijirile de sănătate mintală. De asemenea, un loc central în acest plan îl are oferirea de servicii de sănătate mintală mai aproape de comunitate, nu doar în oraşe, dar şi în zonele rurale, crescând atât accesul la servicii, cât și calitatea acestora. Un trepied pe care se bazează reușita acestui plan este reprezentat de: resursele umane, resursele financiare și legislație.

Pentru realizarea acestor deziderate, pe lângă acțiunile proprii, Guvernul României susține și implicarea organizaţiilor de pacienți/beneficiari şi familii şi a altor organizaţii neguvernamentale, stigmatizarea putând fi combătută prin eforturi conjugate și implicarea întregii comunități.

 

Împreună, trebuie să acordăm o mai mare atenție sănătății, atât celei fizice, cât și celei mintale, și să fim mereu conștienți așa cum susținea și Samuel Johnson, încă din anii 1750, că: „A păstra sănătatea este o datorie morală și religioasă, sănătatea este baza tuturor virtuților sociale și ele nu mai pot fi utile atunci când nu suntem bine.” 

Powered by Froala Editor