Servicii de sănătate în aproximativ 40 de specialităţi medicale, chirurgicale şi conexe.

Testimoniale

 • Pot recomanda cu încredere acest spital. Doamna doctor Cacicovschi este minunată!

  Benhmida E., Iași, pacienta Obstetrică - Ginecologie

Acasă Info Pacient Contractele CAS pentru ARCADIA HOSPITAL şi ARCADIA POLICLINIC

Contractele CAS pentru ARCADIA HOSPITAL şi ARCADIA POLICLINIC

1. Condiţii de internare / de acordare a serviciilor medicale

Acte necesare:

 • Buletin de identitate / Carte de identitate
 • Trimitere / recomandare de internare de la un medic specialist sau medic de familie aflat în relaţie contractuală cu CAS.
 • Dovada calităţii de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă, adeverinţă de elev sau student, cupon de pensie sau adeverinţă de la casa de asigurări) - pentru asiguraţii CNAS, CAS AOPSNAJ şi CAS MTCT.

 - ARCADIA HOSPITAL este un spital privat pentru copii şi adulţi şi nu este un spital de urgenţă.
 - ARCADIA POLICLINIC este o clinică privată pentru adulţi şi copii şi nu este o clinică de urgenţă.
 - În cadrul ARCADIA POLICLINIC se acordă consultaţii (de către medicii angajaţi) pe baza Biletului de trimitere cu decontare prin CAS.


Toate serviciile medicale ARCADIA HOSPITAL se fac cu plata suplimentară pentru condiţii deosebite de confort şi alte servicii neacoperite de asigurare, în limita fondurilor lunare disponibile.
Se poate beneficia de decontare prin CAS şi fără bilet de trimitere - în cazurile de  urgenţe medico-chirurgicale, indiferent de localitatea de domiciliu a pacientului.

2. Tipuri de servicii medicale decontate prin contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi

 • ARCADIA HOSPITAL:  pacientul asigurat (COPIL ŞI ADULT), indiferent de Casa de Asigurări la care este asigurat (CNAS, CASAOPSNAJ sau CASMT CT),  beneficiază de decontare prin CAS pentru spitalizare continuă pentru afecţiuni chirurgicale, medicale şi obstetricale; pentru spitalizare de zi pentru afecţiuni non-chirurgicale, chirurgicale şi genito-mamare.
 • ARCADIA POLICLINIC:  pacientul asigurat beneficiază de decontare prin CAS IAŞI pentru consultaţii de: Chirurgie, Cardiologie, Oftalmologie, Dermatologie, Neurologie, Ortopedie, Gastroenterologie, Medicină internă, ORL, Obstetrică-Ginecologie, Neurologie, Recuperare-Reabilitare, Pediatrie, Endocrinologie.

3. Criteriile de prioritizare a pacienţilor în ARCADIA HOSPITAL şi ARCADIA POLICLINIC

 • În cazul în care serviciile acoperite prin contractul cu CAS nu sunt disponibile, se va recomanda pacientului unitatea sanitară potrivită pentru tratarea afecţiunii sale.
 • Acordarea serviciilor medicale de specialitate se face fără discriminări legate de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, condiţii sociale etc.
 • Acordarea serviciilor medicale de specialitate se face pe baza solicitărilor şi ţinând cont de gravitatea afecţiunii, ordinea generală de prioritizare agreată de SASS fiind:
 1. Urgenţe
 2. Gravide
 3. Copii
 4. Bolnavi cronici
 5. Pacienţii programaţi

4. Preţuri 

 • Pentru tarife ARCADIA HOSPITAL  - vă rugăm să contactați Biroul de Consiliere Pacienți la numărul de telefon 0232 202 002.
 • Pentru tarife ARCADIA POLICLINIC - vă rugăm să accesaţi pagina de aici sau să apelați Call Center-ul Arcadia la numărul 0232 920.
 • Pacientul are de achitat contribuţia personală pentru condiţii deosebite de confort şi îngrijire şi pentru servicii suplimentare.
 • În cazul solicitării de servicii de spitalizare, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Consiliere Pacienți (tel. 0232 20 2002) pentru informații despre tarife şi pentru calculul estimativ al preţului pentru un episod de internare.
 • În cazul solicitării de servicii în ARCADIA POLICLINIC, vă rugăm să apelaţi Call Center - ul Arcadia la numărul de telefon 0232 920 sau să vă adresaţi personalului de la Recepțiile de Policlinică  pentru informaţii despre tarife şi pentru calculul estimativ al preţului pentru consultaţii sau alte servicii de ambulatoriu.
 • Calculul preţului final după efectuarea serviciilor medicale va fi comunicat de Biroul de Consiliere Pacienți, în caz de spitalizare la ARCADIA HOSPITAL  sau de către Recepţiile de Policlinică, pentru servicii medicale în ambulatoriu la ARCADIA POLICLINIC.
 • Plăţile se fac la Receptii, eliberându-se bon fiscal şi factură dacă este solicitată.

5. Drepturile pacienţilor

Toate informaţiile referitoare la reguli de acces, conduită, drepturi şi obligaţii ale pacienţilor în ARCADIA HOSPITAL  sunt detaliate în broşura "Ghidul Pacientului", disponibilă la recepţiile de la toate etajele şi în fiecare  rezervă. Informaţiile similare privitoare la ARCADIA POLICLINIC sunt detaliate şi afişate la recepţiile de policlinică.

Tur Virtual

Galerie foto

Vezi imagini cu dotările  de excepţie şi spaţiile primitoare din Arcadia.

Vezi galeria