Vizitatori

Siguranța și sănătatea pacienților, a vizitatorilor și a angajaților este pe primul loc la Arcadia.

În contextul evoluției, la nivel global, a infecției cu Covid-19 și a măsurilor luate la nivel național, începând cu data de 9 martie, în Spitalele Arcadia, programul pentru vizitatori este suspendat. Această măsură va fi în vigoare până la emiterea de noi decizii de către instituțiile abilitate din România.

Suspendarea programului de vizită este completată cu alte măsuri speciale de protecție.

Împreună, menținem cele mai bune condiții pentru pacienții Arcadia.

Vizitarea pacienţilor în cadrul Spitalului Arcadia va fi permisă de luni până vineri, după cum urmează:


Et. 1 - PEDIATRIE (acces prin Arcadia Policlinic)

L-D: intervalul 10:00 – 11:00 și intervalul 17:00 - 19:00

Et. 2 - SPECIALITĂȚI CHIRURGICALE ȘI MEDICALE ADULȚI

L-V: intervalul 15:00 – 16:00, S-D: intervalul 14:00 - 16:00

ET. 3 - MATERNITATE ȘI NEONATOLOGIE

L-D: intervalul 11:00 - 19:00 pentru tatăl copilului

L-V: intervalul 16:00 - 18:00, S-D: intervalul 14:00 - 18:00 pentru ceilalți vizitatori

ET.4 - ÎNGRIJIRI PALIATIVE

L-V: intervalul 15:00 – 16:00, S-D: intervalul 14:00 - 16:00

ET. 4 - ARCADIA CARDIO (acces prin Arcadia Policlinic)

L-V: intervalul 14:00 – 15:00, S-D: intervalul 14:00 - 16:00

Nu este permisă vizitarea pacienţilor în afara acestui program.


Accesul vizitatorilor în specialitățile Obstetrică - Ginecologie, Neonatologie - et.3 se va face respecând următorul program de vizită:


Luni - Duminică – interval orar 11:00 – 19:00 pentru tatăl copilului (care are obligativitatea să prezinte exudatul nazal conform protocolului medical transmis și agreat)

Luni -Vineri – interval orar 16:00 – 18:00 pentru ceilalți vizitatori. Este permisă prezența a maximum doi vizitatori concomitent în rezervă, cu respectarea duratei de 20 minute/vizită și purtarea obligatorie a echipamentului de protecție complet.

Sâmbată – Duminică  -  între orele 14:00 - 16:00 ceilalți vizitatori. Este permisă prezența a maximum doi vizitatori concomitent în rezervă, cu respectarea duratei de 20 minute/vizită și purtarea obligatorie a  echipamentului de protecție complet.


Pentru menţinerea igienei şi curăţeniei în spaţiile medicale ale Spitalului Arcadia, vizitatorii sunt rugaţi să respecte următoarele reguli şi măsuri de siguranţă:

 • accesul vizitatorilor în spital se face pe baza actelor de identitate prezentate la recepţie, unde li se înmânează o legitimaţie de acces. Legitimaţia trebuie purtată la vedere, pe toată durata vizitei în spital.
 • la intrarea în secţie, vizitatorii primesc echipament de protecţie asigurat de către spital, pe care sunt obligaţi să îl poarte pe toată durata vizitei: halat/pelerină, botoşei, bonetă. Hainele groase şi/sau bagajele voluminoase vor fi depuse în dulapurile individuale aflate la intrarea în secţie. Dulapurile sunt securizate, iar cheia dulapului folosit este păstrată de către vizitator pe toată durata vizitei.
 • accesul vizitatorilor în Blocul Operator şi în unităţile ATI este strict interzis.
 • este interzis accesul vizitatorilor care prezintă simptome ale unei boli infecto-contagioase (în special viroză respiratorie, boală diareică acută, boli eruptive etc.).
 • pe durata vizitei şi în deplasarea în spaţiile medicale ale spitalului, vizitatorii sunt rugaţi să folosească numai circuitele şi căile de acces semnalizate pentru vizitatori şi să circule numai cu lifturile dedicate special vizitatorilor.
 • pe durata vizitei în spital, este strict interzis ca vizitatorii:
  • să se aşeze pe patul pacientului;
  • să atingă mesele de tratament, cărucioarele de pansamente, ustensilele, accesoriile sau aparatura medicală;
  • să atingă recipientele inscripţionate cu mesaje avertizoare de risc, de tipul „risc biologic".
 • vizitatorii sunt rugaţi să respecte odihna şi programul individual al tuturor pacienţilor internaţi, precum şi activitatea curentă a personalului medical, evitând să producă zgomote puternice sau să iniţieze orice alte acţiuni de natură să creeze disconfort celor din jur.
 • alimentaţia pacienţilor internaţi şi, după caz, a însoţitorilor, este asigurată de către Spitalul Arcadia, fiind adaptată necesităţilor medicale ale acestora şi preferinţelor personale. De aceea, vizitatorii sunt rugaţi să evite introducerea în spital de alimente sau băuturi destinate persoanelor internate.
 • în secţiile de Chirurgie, Obstetrică-Ginecologie şi ATI nu este permis ca pacienţii internaţi să păstreze în rezerve flori naturale. În celelalte secţii, vizitatorii pot oferi flori pacienţilor internaţi, dar numai în măsura în care pacienţii nu sunt alergici şi nu este îngreunată menţinerea curăţeniei.
 • introducerea în spital a aparaturii audio-vizuale este permisă numai cu acceptul prealabil, scris, al medicului şef de secţie.
 • pacienţii internaţi au dreptul să solicite spitalizarea în rezerva proprie a unui însoţitor. Solicitarea acestui serviciu se face la recepţia de spital, de către pacienţi sau - după caz - de către aparţinători, până cel mai târziu la ora 15:00 a zilei în care se doreşte spitalizarea însoţitorului, cu menţionarea duratei pentru care se solicită serviciul. Tariful de spitalizare a însoţitorului variază în funcţie de durata cazării şi de secţia medicală în care se realizează şi include preţul serviciului de catering aferent.
 • pacienţii care nu doresc să fie deranjaţi sau să primească vizite, cât și cei care vor să permită doar accesul anumitor persoane, sunt rugaţi să aducă la cunoştinţa asistentei de servicu aceste solicitări, pentru ca recepţia să fie informată în vederea restricţionării accesului vizitatorilor.
 • la încheierea programului de vizitare, toţi vizitatorii rămaşi în spital vor fi invitaţi să părăsească incinta acestuia.
 • pe durata programului de vizitare, în mod excepţional, vizitatorii pot fi solicitaţi de către personalul medical să întrerupă vizita şi să părăsească incinta spitalului, în situaţii de urgenţă medicală, precum şi în cazul în care conduita lor este necorespunzătoare sau prejudiciază efectuarea de manevre şi îngrijiri medicale. În situaţii extreme, personalul Spitalului Arcadia poate solicita în acest scop ajutorul forţelor de securitate proprii.
 • vizitatorii nu au voie să încurajeze sau să determine pacienţii să iasă din incinta spitalului în ţinuta de spital.
 • în cursul vizitelor, vizitatorii nu au voie să introducă în incinta spitalului ţigări, alcool sau alte substanţe periculoase pentru sănătate ori interzise de lege.
 • fumatul şi consumul de băuturi alcoolice şi/sau stupefiante în incinta spitalului sunt strict interzise. Personalul Spitalului Arcadia are dreptul să interzică accesul în incinta spitalului a vizitatorilor care se află sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe cu caracter stupefiant.


Recomandări:

 • pentru siguranţa pacienţilor internaţi şi în vederea păstrării curăţeniei şi igienei, se recomandă prezenţa în rezervă a cel mult 2 vizitatori simultan.
 • se recomandă evitarea efectuării vizitelor împreună cu un minor. În cazul în care vizitele minorilor sunt dorite de către pacient, minorul va fi însoţit permanent de către un adult, atât pentru siguranţa lui, cât şi pentru a nu deranja alţi pacienţi. Pe parcursul vizitei, minorul trebuie supravegheat îndeaproape de către însoţitorii săi.


Powered by Froala Editor