Condiții de internare pentru pacienți

Acte necesare la internare

  • buletin/carte de identitate/certificat de naştere sau alt act de identitate valabil pe durata spitalizării;
  • documente medicale anterioare relevante (bilete de externare din spital, scrisori medicale, rezultate ale investigațiilor etc.).


Suplimentar, pentru pacienții care beneficiază de decontare CAS:

  • bilet de trimitere parafat şi ştampilat de către medicul de familie/unitate sau de către medicul specialist din ambulatoriu aflat în contract cu CAS;
  • adeverinţă de salariat; pentru pensionari, un talon de pensie din ultimele 3 luni;
  • pentru coasiguraţi – adeverinţă CAS; pentru PFA – adeverinţă CAS;
  • card de sănătate sau, în funcție de caz, adeverință eliberată de CAS;


Alte condiții

  • acceptarea şi achitarea tarifelor practicate de spital şi afişate;
  • semnarea contractului de prestări servicii medicale;
  • existenţa unei programări, după caz;

Powered by Froala Editor